TJENESTEOMRÅDER

logo silicia

Entreprenørskap

Har du en idé som innebærer teknologi?  Silicia hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer.

Klyngenettverk

Electronic Coast er en industriforening og en kompetanseklynge. Foreningen arbeider med arena og nettverksbygging for å styrke verdiskaping og innovasjon.

Investeringsselskap

MTI Startup er et tidligfase investeringsselskap. Selskapet forvalter presåkornmidler fra Innovasjon Norge som kombineres med privat kapital.