MTI Startup er et tidligfase investeringsselskap i vårt økosystem. Selskapet matcher privat kapital med presåkornkapital fra Innovasjon Norge

MTI Startup har i tillegg til egen investeringskapital et samarbeid med flere co-investorer som besitter både finansiell løfteevne og industriell kompetanse. Dette gjør at oppstartsselskap kan få den nødvendige kapitalen og rådgivningen for å nå markedet eller senere finansieringsrunder.

Besøk MTI Startup sin hjemmeside her

mti startup