MTI Techinvest AS er et selskap under utvikling i Microtech Innovation sitt system. Utfyllende informasjon kommer på et senere tidspunkt.

mti techinvest