MTI forvalter av presåkornkapital

mti

MTI er et av 28 miljøer i Norge som har blitt tildelt forvaltningsansvar for presåkornkapital fra Innovasjon Norge.   Om presåkornkapital Presåkornkapital går gjennom mellomledd som velger ut hvilke oppstartbedrifter det skal investeres i. Det er en forutsetning at presåkornbeløpet matches med minimum 50 % fra private uavhengige investorer. Presåkornkapital […]