Om MTI

MicroTech Innovation AS (MTI) har høy kompetanse på å få selskaper med innovativ teknologi ut i markedet.

Visjon

«MTI skal være en foretrukket samarbeidspartner
for innovative teknologibedrifter for kommersialisering
av nye forretningsmuligheter»

Gjennom vårt økosystem ivaretar vi ideer og innovasjonsbedrifter i alle ledd, fra utvikling av idé, via investering og til kommersialisering av endelig produkt. MTI systemet har verktøy som kan gi ny teknologi med stort potensiale kraft i kommersialiseringsfasen.

Våre verdier

Integritet – Vi har respekt for våre samarbeidspartnere. Vi gjør det vi sier at vi skal gjøre.

Tilgjengelig – Vi er interessert i andre. Vi er åpne for dialog og er enkle å kommunisere med.

Relasjonsbygger – Vi gjør vårt beste for å finne de beste løsningene for våre samarbeidspartnere og andre vi er i dialog med. Vi skal være en brobygger mellom bedrifter, og by på vårt nettverk for å skape gode resultater.

Engasjert – Vi har engasjerte ansatte og ledere. Vi skal dele av vår kompetanse slik at våre samarbeidspartnere lykkes.

Selskapet er lokalisert i Vestfold, Norge, et område som ofte refereres til som «Electronic Coast», på grunn av alle elektronikkbedriftene som er lokalisert her.
Besøk Electronic Coast sin hjemmeside ved å trykke her

MTI er et knutepunkt i det nasjonale innovasjonsarbeidet innenfor mikro- og nanoteknologi. Innovasjonsmiljøet består av rådgivere, oppstartselskaper og ulike tjenestetilbud, felles aktiviteter og en unik tilgang til nasjonale- og internasjonale nettverk innenfor mikro- og nanoteknologi.

Klyngen Norwegian Centres of Expertise Micro- and Nanotechnology (NCE MNT) er fasilitert hos MTI, og MTI er vertskap for industriforeningen Electronic Coast.