Silicia – Vestfold Technology Incubator bidrar med kompetanse og nettverk til teknologigründere. Silicia ble etablert i januar 2013 og er en del av SIVAs nasjonale inkubatornettverk.

silicia

Vi har et hovedfokus på teknologibaserte oppstartsideer. Silicia samarbeider tett med næringsliv, myndigheter, virkemiddelapparatet og forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Inkubatoren ledes av Team Silicia som består av Daglig leder, Forretningsutvikler, Rådgiver og kommunikasjonsansvarlig, og Leder av Inkubatorskolen.

Som gründer i Silicia blir du fulgt opp for å utvikle din bedrift bærekraftig. Verktøyene vi bruker for å veilede deg er blant annet Osterwalder sin forretningsmodell, der vi jobber tett med Innovasjon Norge. Vi har vår helt egen gründerskole, «Inkubatorskolen», som også er tilgjengelig på nett.

Besøk Silicia sin hjemmeside her