Tormod
Tormod Moldestad
Daglig Leder
Roger
Roger Dalseg
Leder for klyngeinnovasjon
Marianne
Marianne Svinsholt Smith
Markedsansvarlig
Henrik
Henrik Bruvik Sæther
Forretningsutvikler
Roar
Roar Aasvang
Styreleder
Cecilie
Cecilie Stenbrenden
Kontormedarbeider
Ståle
Ståle Hope
Systemutvikler