Microtech Innovation er et innovasjonselskap for bedrifter innenfor teknologi. Selskapet ivaretar et system som hjelper oppstartsbedrifter og næringsliv fra idé til kommerisalisering.

Tjenester

  • Silicia – Dette er første steg i utvikling fra idé til et produkt på markedet. I Silicia får du hjelp til ideen din gjennom tett oppfølging av forretningsutvikler. Ideen finner sin form, sitt marked og inntektsmodell.

 

  • Verify – Når prosessen i Silicia er gjennomgått vil ideen bli utviklet videre i Verify. Her får du tilgang til spesifikk teknisk kompetanse, ved behov for prototype vil dette utvikles i innovasjonslaben på Verify.

 

  • MTI Startup – Når ideen din er gjennom de to første fasene og evaluert til å være bærekraftig med et vekstpotensiale vil bedriften rustes for vekst gjennom MTI Startup. Her blir du tilknyttet kompetanse for de nødvendig grepene og få muligheter til finanisering.