Verify the Solution AS skal bidra til at ideer raskere, rimeligere og bedre utvikles fra konseptstadiet, og klargjøres for markedsintroduksjon. Dette er en kritisk fase der bedriften har behov for å teste, simulere eller visualisere teknologien, produktet eller løsningen.

Verify the Solution bistår SMBer på veien fra idé til markedsintroduksjon. Vi tilbyr leie av lokaler, utstyr og kompetanse for innovasjonsprosesser. Verify samarbeider med verdensledende bedrifter i industriklyngen Electronic Coast og ekspertmiljøet i NCE Micro- and Nanotechnology. Nøkkelen til suksess ligger ofte i å finne riktig samarbeidspartner til rett tid, vi på Verify kan hjelpe din bedrift med dette.

 

Verify logo

Verify the Solution AS er for deg som:

  • har behov for infrastruktur til å bringe din idé fra skisse til prototype
  • har en prototype du ønsker å lage til en funksjonell modell
  • har et ønske om å være en del av et dynamisk innovasjonsmiljø

Besøk Verify the Solution sin hjemmeside her